Inwestycje zrealizowane w latach 2015-2018:

Na terenach wiejskich

 1. Droga transportu rolnego (Mezowo, ul. Jeziorna)
 2. Modernizacja strażnicy OSP Pomieczyńska Huta
 3. Modernizacja strażnicy OSP Staniszewo
 4. Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Staniszewo
 5. Droga transportu rolnego 2016 Prokowo-Łapalice
 6. Rozbudowa budynku remizy OSP w Brodnicy Górnej
 7. Droga transportu rolnego 2017 Kolonia-Głusino
 8. Budowa chodników przy drogach powiatowych: Kolonia, Prokowo, Kiełpino, Mezowo, Mirachowo
 9. Budowa ul. Zielonej w Grzybnie
 10. Przebudowa ul. Jeziornej w Mezowie
 11. Przebudowa ul. Rybackiej w Prokowie
 12. Budowa ul. Jeziornej w Borowie
 13. Budowa drogi Borowo - Sitno
 14. Droga transportu rolnego 2018 Stara Huta-Staniszewo
 15. Budowa pomostów do obsługi kajaków w Brodnicy Dolnej i Brodnicy Górnej
 16. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Brodnicy Górnej
 17. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Brodnicy Górnej
 18. Termomodernizacja budynku przedszkola w Brodnicy Górnej
 19. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kolonii
 20. Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie,
 21. Budowa boisk z nawierzchni bezpiecznej: w Łapalicach, Staniszewie, Prokowie i Dzierżążnie,
 22. Budowa drogi łączącej Łapalice z Prokowem-Mokre Łąki wraz z ciągiem pieszo-rowerowym,
 23. Budowa ścieżki rowerowej z Kartuz do Dzierżążna,
 24. Budowa placów zabaw: w Staniszewie, Łapalicach, Mirachowie, Dzierżążnie, Sitnie, Ręboszewie, Smętowie Chmieleńskim, Mezowie, Prokowie
 25. Budowa terenów rekreacyjnych w: Mezowie, Kolonii, Bączu, Mirachowie, Dzierżążnie, Łapalicach
 26. Modernizacja łazienek i utworzenie gabinetów specjalistycznych – SP Grzybno
 27. Utworzenie zmodernizowanych punktów przedszkolnych w Kiełpinie, Łapalicach i Staniszewie
 28. Remonty cząstkowe nawierzchni na terenie wszystkich 24 sołectw

Drogi o nawierzchniach bitumicznych na terenie sołectw (odcinki)

2016:

 • Borowo – ul. Polna
 • Mirachowo – ul. Borowa
 • Nowa Huta
 • Sianowo ( kierunek na Lesińce)
 • Prokowo (ul. Rybacka)
 • Kaliska
 • Staniszewo (kierunek Stara Huta)

2017:

 • Mirachowo (c.d. ul. Borowej)
 • Pomieczyńska Huta (kierunek na Nowiny)
 • Brodnica Dona – ul. Jeziorna
 • Głusino
 • Mezowo, ul. Jeziorna
 • Prokowo, ul. Rybacka

2018:

 • Sianowo (c.d. drogi na Lesińce)
 • Smętowo (ul. Brukowa)
 • Staniszewo (kontynuacja z 2016r.)

 

Ponadto każdego roku utwardzano drogi w sołectwach płytami drogowymi betonowymi typu „YOMB”

 

Miasto

 1. Budowa dworca integracyjnego
 2. Budowa ścieżek rowerowych dojazdowych do węzła integracyjnego
 3. Przebudowa ul. Kolejowej w Kartuzach wraz budową parkingów park&ride, bike&ride, kiss&ride
 4. Zagospodarowanie rynku i ul. Dworcowej
 5. Modernizacja parku im. Dra H.Kotowskiego
 6. Przebudowa ul. Sędzickiego
 7. Budowa małej obwodnicy – ul. Chmieleńskiej
 8. Budowa parkingu przy kolegiacie
 9. Budowa promenady nad Jeziorem Karczemnym
 10. Budowa promenady – Gaj Świętopełka wraz z zatoką autobusową przy Kolegiacie
 11. Budowa parkingu przy u. Wzgórze Wolności
 12. Przebudowa ul. Reja
 13. Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1 w Kartuzach
 14. Budowa windy w Urzędzie Miejskim
 15. Budowa boisk przy SP nr 1 i SP nr 2 w Kartuzach
 16. Budowa placu zabaw przy SP nr 2 w Kartuzach
 17. Budowa parkingu przy ul. A. Majkowskiego
 18. Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych w "Akademii Przedszkolaka"
 19. Modernizacja pomieszczeń w budynku byłego gimnazjum przy ul. Piłsudskiego
 20. Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej
 21. Modernizacja łazienek szkolnych – ZSO Nr 2 w Kartuzach
 22. Budowa otwartej strefy aktywności (z placem zabaw) na Wyspie Łabędziej

© KWW Zrzeszenie dla Kaszub 2018