Inwestycje w trakcie realizacji:

Wieś

 1. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Łapalicach (pozyskane dofinansowanie na projekt i wykonanie, podpisana umowa z wykonawcą)
 2. Budowa kolektora tłocznego z Kiełpina do Kartuz oraz przepompowni ścieków w Grzybnie
 3. Rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Kiełpinie
 4. Rozbudowa remizy w Mirachowie
 5. Budowa ścieżek i tras rowerowych: w Kiełpinie, Łapalicach, Prokowie i Mirachowie w ramach Kaszubskiej Trasy Rowerowej
 6. Budowa chodników: Prokowie, Mirachowie, Kiełpinie
 7. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Staniszewie
 8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: Bącz, Dzierżążno,  Kolonia, Mezowo, Prokowo,  Sianowo, Sianowska Huta, Sitno, Staniszewo
 9. Wykonanie robót melioracyjnych, budowlanych i drogowych w  3  rejonach sołectw Gminy Kartuzy (trwa procedura przetargowa)

Miasto

 1. Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu
 2. Adaptacja Dworu Kaszubskiego na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego podwórza
 3. Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej obwodnicę Kartuz z siecią ścieżek rowerowych w mieście w ramach projektu Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi
 4. Budowa stadionu lekkoatletycznego
 5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach – etap II /na ukończeniu/
 6. Budowa 2 placów zabaw : OS. Wybickiego i Os.Derdowskiego
 7. Modernizacja placu zabaw przy ul. Chmieleńskiej
 8. Modernizacja drogi  i budowa miejsc postojowych na Osiedlu XX-lecia II RP

    9. Pozyskanie dotacji dla 23 Wspólnot mieszakniowych w ramach projektu realizacji Kartuz

© KWW Zrzeszenie dla Kaszub 2018