Inwestycje w trakcie przygotowania i przygotowane do realizacji:

Wieś

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej i Dolnej, Ręboszewa, Smętowa

 2. Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnej (ul. Kamienna)

 3. Budowa sali sportowej w Brodnicy Górnej wraz z budową łącznika i dodatkowych sal lekcyjnych
 4. Modernizacja poddasza w SP w Prokowie
 5. Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze sianowsko-mirachowskim (sołectwa: Pomieczyńska Huta,  Sianowska Huta, Kolonia, Sianowo, Staniszewo, Głusino, Stara Huta, Nowa Huta, Mirachowo,  Bącz)
 6. Koncepcja budowy parku wiejskiego w Borowie
 7. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Staniszewie
 8. Przebudowa ulicy Topolowej w miejscowości Borowo wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego
 9. Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie
 10. Przebudowa drogi gminnej nr 155790G łączącej drogę wojewódzką nr 224 z drogą powiatową nr 1924G  etap II (ul. Starowiejska w Kiełpinie)
 11. Przebudowa drogi gminnej nr N07015 ul. Pogodna w Grzybnie
 12. Budowa drogi dojazdowej od drogi Powiatowej nr 1922G do Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze
 13. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1909g, 1419g i 1917g w miejscowości Mirachowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej
 14. Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświatową ZKiW w Brodnicy Górnej
 15. Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Brodnicy Górnej
 16. Budowa kanalizacji deszczowej w Kiełpinie (ul. Kolejowa)
 17. Adaptacja budynku dawnej salki katechetycznej na bibliotekę i świetlicę wiejską w Kiełpinie

Miasto

 1. Wspieranie i działanie w celu realizacji budowy kolejnych odcinków obwodnicy Kartuz (inwestor Urząd Marszałkowski)

 2. Rekultywacja Jezior Kartuskich - dokumentacja aplikacyjna i wykonawcza(wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny)

 3. Budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Kartuzach wraz z modernizacją istniejącej sali i dobudowaniem sal lekcyjnych
 4. Budowa drogi gminnej nr N25203G w Kartuzach wraz z miejscami parkingowymi łączącą poprzez istniejący parking ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Klasztorną etap II
 5. Budowa ciągu pieszo rowerowego w Kartuzach nad jeziorem Karczemnym ("Promenada" etap III)
 6. Zagospodarowanie terenów wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach - program funkcjonalno -użytkowy
 7. Modernizacja parku przy ul. A.Majkowskiego
 8. Modernizacja pływalni Neczk, mi. o brodzik dla małych dzieci
 9. Budowa skateparku w parku Solidarności
 10. Budowa przystanków autobusowych z zadaszeniem i zagospodarowaniem przyległego terenu

Gwarantuję dalszy rozwój!

Mieczysław Grzegorz Gołuński

© KWW Zrzeszenie dla Kaszub 2018