Inwestycje w trakcie przygotowania i przygotowane do realizacji:

Na terenie wiejskim

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej i Dolnej, Ręboszewa, Smętowa

 2. Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnej (ul. Kamienna)

 3. Budowa sali sportowej w Brodnicy Górnej wraz z budową łącznika i dodatkowych sal lekcyjnych
 4. Modernizacja poddasza w SP w Prokowie
 5. Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze sianowsko-mirachowskim (sołectwa: Pomieczyńska Huta,  Sianowska Huta, Kolonia, Sianowo, Staniszewo, Głusino, Stara Huta, Nowa Huta, Mirachowo,  Bącz)
 6. Koncepcja budowy parku wiejskiego w Borowie
 7. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Staniszewie
 8. Przebudowa ulicy Topolowej w miejscowości Borowo wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego
 9. Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie
 10. Przebudowa drogi gminnej nr 155790G łączącej drogę wojewódzką nr 224 z drogą powiatową nr 1924G  etap II (ul. Starowiejska w Kiełpinie)
 11. Przebudowa drogi gminnej nr N07015 ul. Pogodna w Grzybnie
 12. Budowa drogi dojazdowej od drogi Powiatowej nr 1922G do Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze
 13. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1909g, 1419g i 1917g w miejscowości Mirachowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej
 14. Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświatową ZKiW w Brodnicy Górnej
 15. Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Brodnicy Górnej
 16. Budowa kanalizacji deszczowej w Kiełpinie (ul. Kolejowa)
 17. Adaptacja budynku dawnej salki katechetycznej na bibliotekę i świetlicę wiejską w Kiełpinie

Na terenie miejskim

 1. Wspieranie i działanie w celu realizacji budowy kolejnych odcinków obwodnicy Kartuz (inwestor Urząd Marszałkowski)

 2. Rekultywacja Jezior Kartuskich - dokumentacja aplikacyjna i wykonawcza(wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny)

 3. Budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Kartuzach wraz z modernizacją istniejącej sali i dobudowaniem sal lekcyjnych
 4. Budowa drogi gminnej nr N25203G w Kartuzach wraz z miejscami parkingowymi łączącą poprzez istniejący parking ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Klasztorną etap II
 5. Budowa ciągu pieszo rowerowego w Kartuzach nad jeziorem Karczemnym ("Promenada" etap III)
 6. Zagospodarowanie terenów wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach - program funkcjonalno -użytkowy
 7. Modernizacja parku przy ul. A.Majkowskiego
 8. Modernizacja pływalni Neczk, mi. o brodzik dla małych dzieci
 9. Budowa skateparku w parku Solidarności
 10. Budowa przystanków autobusowych z zadaszeniem i zagospodarowaniem przyległego terenu

Inwestycje w trakcie realizacji:

Na terenie wiejskim

 1. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Łapalicach (pozyskane dofinansowanie na projekt i wykonanie, podpisana umowa z wykonawcą)
 2. Budowa kolektora tłocznego z Kiełpina do Kartuz oraz przepompowni ścieków w Grzybnie
 3. Rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Kiełpinie
 4. Rozbudowa remizy w Mirachowie
 5. Budowa ścieżek i tras rowerowych: w Kiełpinie, Łapalicach, Prokowie i Mirachowie w ramach Kaszubskiej Trasy Rowerowej
 6. Budowa chodników: Prokowie, Mirachowie, Kiełpinie
 7. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Staniszewie
 8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: Bącz, Dzierżążno,  Kolonia, Mezowo, Prokowo,  Sianowo, Sianowska Huta, Sitno, Staniszewo
 9. Wykonanie robót melioracyjnych, budowlanych i drogowych w  3  rejonach sołectw Gminy Kartuzy (trwa procedura przetargowa)

Na terenie miasta

 1. Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu
 2. Adaptacja Dworu Kaszubskiego na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego podwórza
 3. Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej obwodnicę Kartuz z siecią ścieżek rowerowych w mieście w ramach projektu Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi
 4. Budowa stadionu lekkoatletycznego
 5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach – etap II
 6. Budowa 2 placów zabaw : OS. Wybickiego i Os.Derdowskiego
 7. Modernizacja placu zabaw przy ul. Chmieleńskiej
 8. Modernizacja drogi  i budowa miejsc postojowych na Osiedlu XX-lecia II RP

Inwestycje zrealizowane w latach 2015-2018:

Na terenie wiejskim

 1. Droga transportu rolnego (Mezowo, ul. Jeziorna)
 2. Modernizacja strażnicy OSP Pomieczyńska Huta
 3. Modernizacja strażnicy OSP Staniszewo
 4. Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Staniszewo
 5. Droga transportu rolnego 2016 Prokowo-Łapalice
 6. Rozbudowa budynku remizy OSP w Brodnicy Górnej
 7. Droga transportu rolnego 2017 Kolonia-Głusino
 8. Budowa chodników przy drogach powiatowych: Kolonia, Prokowo, Kiełpino, Mezowo, Mirachowo
 9. Budowa ul. Zielonej w Grzybnie
 10. Przebudowa ul. Jeziornej w Mezowie
 11. Przebudowa ul. Rybackiej w Prokowie
 12. Budowa ul. Jeziornej w Borowie
 13. Budowa drogi Borowo - Sitno
 14. Droga transportu rolnego 2018 Stara Huta-Staniszewo
 15. Budowa pomostów do obsługi kajaków w Brodnicy Dolnej i Brodnicy Górnej
 16. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Brodnicy Górnej
 17. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Brodnicy Górnej
 18. Termomodernizacja budynku przedszkola w Brodnicy Górnej
 19. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kolonii
 20. Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie,
 21. Budowa boisk z nawierzchni bezpiecznej: w Łapalicach, Staniszewie, Prokowie i Dzierżążnie,
 22. Budowa drogi łączącej Łapalice z Prokowem-Mokre Łąki wraz z ciągiem pieszo-rowerowym,
 23. Budowa ścieżki rowerowej z Kartuz do Dzierżążna,
 24. Budowa placów zabaw: w Staniszewie, Łapalicach, Mirachowie, Dzierżążnie, Sitnie, Ręboszewie, Smętowie Chmieleńskim, Mezowie, Prokowie
 25. Budowa terenów rekreacyjnych w: Mezowie, Kolonii, Bączu, Mirachowie, Dzierżążnie, Łapalicach
 26. Modernizacja łazienek i utworzenie gabinetów specjalistycznych – SP Grzybno
 27. Utworzenie zmodernizowanych punktów przedszkolnych w Kiełpinie, Łapalicach i Staniszewie
 28. Remonty cząstkowe nawierzchni na terenie wszystkich 24 sołectw
 29. Drogi o nawierzchniach bitumicznych na terenie sołectw (odcinki)

2016:

 • Borowo – ul. Polna
 • Mirachowo – ul. Borowa
 • Nowa Huta
 • Sianowo ( kierunek na Lesińce)
 • Prokowo (ul. Rybacka)
 • Kaliska
 • Staniszewo (kierunek Stara Huta)

2017:

 • Mirachowo (c.d. ul. Borowej)
 • Pomieczyńska Huta (kierunek na Nowiny)
 • Brodnica Dona – ul. Jeziorna
 • Głusino
 • Mezowo, ul. Jeziorna
 • Prokowo, ul. Rybacka

2018:

 • Sianowo (c.d. drogi na Lesińce)
 • Smętowo (ul. Brukowa)
 • Staniszewo (kontynuacja z 2016r.)

Ponadto każdego roku utwardzano drogi w sołectwach płytami drogowymi betonowymi typu „YOMB”

Na terenie miejskim

 1. Budowa dworca integracyjnego
 2. Budowa ścieżek rowerowych dojazdowych do węzła integracyjnego
 3. Przebudowa ul. Kolejowej w Kartuzach wraz budową parkingów park&ride, bike&ride, kiss&ride
 4. Zagospodarowanie rynku i ul. Dworcowej
 5. Modernizacja parku im. Dra H.Kotowskiego
 6. Przebudowa ul. Sędzickiego
 7. Budowa małej obwodnicy – ul. Chmieleńskiej
 8. Budowa parkingu przy kolegiacie
 9. Budowa promenady nad Jeziorem Karczemnym
 10. Budowa promenady – Gaj Świętopełka wraz z zatoką autobusową przy Kolegiacie
 11. Budowa parkingu przy u. Wzgórze Wolności
 12. Przebudowa ul. Reja
 13. Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1 w Kartuzach
 14. Budowa windy w Urzędzie Miejskim
 15. Budowa boisk przy SP nr 1 i SP nr 2 w Kartuzach
 16. Budowa placu zabaw przy SP nr 2 w Kartuzach
 17. Budowa parkingu przy ul. A. Majkowskiego
 18. Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych w "Akademii Przedszkolaka"
 19. Modernizacja pomieszczeń w budynku byłego gimnazjum przy ul. Piłsudskiego
 20. Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej
 21. Modernizacja łazienek szkolnych – ZSO Nr 2 w Kartuzach
 22. Budowa otwartej strefy aktywności (z placem zabaw) na Wyspie Łabędziej

Gwarantuję dalszy rozwój!

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Szanowni Mieszkańcy!

Przedstawiam Państwu  poniżej stan budżetu naszej Gminy Kartuzy na koniec kadencji. Nie jest aż tak źle, jak mogłoby się wydawać biorąc pod uwagę mnogość zrealizowanych inwestycji i projektów w obecnej kadencji. Nasz budżet kształtuje się bardzo dobrze. Inwestycje są jeszcze w toku i nasze zadłużenie ulegnie nieznacznej zmianie, ale nie będzie to kwota, o której mówi się w kampani wyborczej opozycyjnych komitetów. Zapraszam do porównania wydatków i dochodów. Tak jak zapowiadałem w pierwszych latach obecnej kadencji obniżyliśmy zadłużenie, po to, aby móc współfinansować później liczne projekty unijne.

© KWW Zrzeszenie dla Kaszub 2018