Działalność samorządowa Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego wraz z jego największymi sukcesami w obecnej kadencji

kartuzy.pl

Dzisiaj już niewielu ludzi pamięta, jak tuż przed upadkiem komunizmu i częściowo wolnymi wyborami czerwcowymi, w Kartuzach 3 maja 1989 roku powstał Komitet Obywatelski. Jego przewodniczącym został Mieczysław Grzegorz Gołuński, obecnie burmistrz Kartuz, a członkami wielu mieszkańców Kartuz.

Siedziba komitetu mieściła się w "Kaszubskim Dworze". Pierwszą poważną okazją do zafunkcjonowania komitetu w sferze publicznej było Święto Niepodległości. Dzięki wsparciu księdza Tadeusza Misiornego członkowie komitetu zorganizowali uroczystość w kościele pw. św. Kazimierza, gdzie młodzież śpiewała patriotyczne pieśni. Później złożono kwiaty pod figurą Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. To właśnie Komitet Obywatelski zapoczątkował obyczaj dziękowania za niepodległość właśnie tam.

kartuzy.pl

Później zaczęły się spotkania członków komitetu z przedstawicielami miejscowej władzy i mieszkańcami. Konsultowano konkretne działania, które miały poprawić jakość życia. Wybory 4 czerwca 1989 roku okazały się wielkim sukcesem wszystkich tych, którzy byli za wolną i niepodległą Polską. Do Rady Gminy Kartuzy weszli prawie wyłącznie przedstawiciele komitetu, a pierwszym burmistrzem Kartuz w nowej Polsce został wybrany przez radnych właśnie Mieczysław Grzegorz Gołuński.

Mieczysław Grzegorz Gołuński też został pierwszym w historii gminy Kartuzy burmistrzem wybranym w wyborach bezpośrednich, co stało się w 2002 roku. Fakt ten niewątpliwie świadczy o tym, że mieszkańcy docenili pracę, jaką wykonano w gminie Kartuzy w latach 1989-2002.

kartuzy.pl

Kartuzy po okresie komunizmu były miastem, które wymagało głębokich zmian. Wiele trzeba było zrobić na terenie całej gminy. Samorządowcy, ciągle ucząc się zarządzania strukturami władzy, poszukiwały dla siebie wzorców, dlatego też nie do przecenienia jest fakt nawiązania partnerstwa Kartuz z niemieckim miastem Duderstadt. To podczas wielu wizyt i wymian nasi samorządowcy, podpatrując kolegów z Zachodu, szukali rozwiązań, które można by było przenieść na nasz grunt.

27 lat samorządności upłynęło pod znakiem rozwoju Kartuz, które z szarego PRL-owskiego miasteczka przemieniło się w miejsce atrakcyjne do zamieszkania, inwestycji oraz odwiedzin w celach turystycznych. Kartuzy sprzed 1989 roku i dzisiejsze miasto to dwie odległe od siebie rzeczywistości.

kartuzy.pl

Rozpoczęto od zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców. Głównym problemem było zaopatrzenie mieszkańców w wodę. Wybudowano wiele kilometrów wodociągów i sieci kanalizacyjnej. Zmodernizowano stację uzdatniania wody i oczyszczalnię ścieków. Zaczęto remontować i budować drogi, instalować oświetlenie. Inwestowano w poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców, remontując strażnicę, dofinansowując zakupy sprzętu i wozów strażackich. Gmina Kartuzy jako pierwszy samorząd w powiecie przejęła zarządzanie oświatą. Rozbudowane zostały szkoły. Do Kartuz został doprowadzony gazociąg. Po wielu latach dyskusji oddano do użytku Kartuską Pływalnię „Nëczk”. Powołano do istnienia spółki komunalne SPEC PEC, KPWiK oraz ZGM, przejęto instytucje kulturalne.

Wielka praca, jaką wykonano w pierwszych latach samorządności oraz wsparcie pozyskane z Unii Europejskiej przyczyniły się do tego, że dzisiaj Stolica Kaszub jest miejscem rozwoju i nowych możliwości dla mieszkańców.

kartuzy.pl

W obecnej kadencji na realizację zarówno projektów inwestycyjnych jak i projektów tzw. miękkich Gminie Kartuzy udało się skutecznie pozyskać około 68 mln zł.

Samorząd Gminy Kartuzy jest jednym z liderów województwa pomorskiego pod względem tempa rozwoju. Co najbardziej ucieszyło mieszkańców w tej kadencji?

kartuzy.pl

Uruchomienie połączenia kolejowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej z Kartuz do Gdańska spowodowało zwiększenie liczby osób odwiedzających nasze miasto. Skorzystali także kartuzianie, którzy bez problemu mogą dotrzeć do Trójmiasta i to w krótkim czasie oraz w komfortowych warunkach.

Szczególne znaczenie dla rozwoju naszego miasta i nadania mu nowego wizerunku ma realizacja projektu pn. Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz, na który Gmina Kartuzy pozyskała ponad 14 mln złotych dofinansowania. Zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski zakres realizacji projektu obejmuje szereg działań społecznych oraz infrastrukturalnych, które częściowo już zostały wcielone w życie i wpływają na ożywienie centrum Kartuz.

kartuzy.pl

W ostatnim czasie w Gminie Kartuzy zostało zrealizowanych wiele inwestycji drogowych o znaczeniu strategicznym, jak i ważnych z punktu widzenia lokalnych społeczności. Został wybudowany I etap obwodnicy Kartuz wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową na trasie Grzybno-Kartuzy. Gmina Kartuzy podjęła już starania o budowę II etapu obwodnicy Kartuz. Zakończyła się już budowa ulicy Chmieleńskiej, stanowiącej „małą obwodnicę” Kartuz. Również mieszkańcy wielu wsi zyskali utwardzone odcinki lokalnych dróg. Niebawem zostanie ukończona przebudowa drogi łączącej Łapalice z Prokowem (ul. Marcina).

W dalszym ciągu są modernizowane obiekty szkolne. Została już przeprowadzona modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach oraz Szkoły Podstawowej i przedszkola w Brodnicy Górnej. Sprawnie przebiegła termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Koloni. Trwa ocieplanie oraz przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kiełpinie. Ocieplony zostanie Ośrodek Geriatryczny w Sianowie.

kartuzy.pl

Tylko od września 2016 roku w gminie Kartuzy zostało stworzonych łącznie siedem nowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku szkolnego. Oddziały powstały w Kartuzach, Kiełpinie, Łapalicach i Staniszewie. Ilość miejsc dla najmłodszych zwiększyła się o 99. Powstają także bezpieczne place zabaw dla dzieci w Łapalicach i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach. Wzbogacono o nowe urządzenia do zabawy plac zabaw w Staniszewie.

W gminie Kartuzy rozszerza się także dostęp do kanalizacji. W planach jest skanalizowanie Brodnicy Górnej, Ręboszewa, Smętowa, Łapalic i Kosów. Zostały już poczynione pierwsze kroki, aby tego dokonać.

Gmina Kartuzy na początku sierpnia 2017 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 8 milionów złotych na wdrożenie działań w ramach I etapu programu rekultywacji kartuskich jezior.

Zakończyła się  budowa dworca integracyjnego w Kartuzach wraz z przebudową parkingu przy ul. Wzgórze Wolności. W ramach tego projektu Gmina wybudowała aż 8 km ścieżek rowerowych służących mieszkańcom w bezpiecznym dotarciu do dworca. Dla rozwoju turystyki aktywnej planowane jest stworzenie Kaszubskiej Trasy Rowerowej o długości ok. 55 km. Trasa ma przebiegać przez Gminę Kartuzy, od Kiełpina aż do Mirachowa. Do Kartuz zawita także Rower Metropolitalny.

kartuzy.pl

Gmina Kartuzy zmienia się na lepsze!

© KWW Zrzeszenie dla Kaszub 2018