Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Kartuzy w latach 2015 - 2018, gdy miałem wielki zaszczyt sprawować - dzięki Państwa zaufaniu - funkcję Burmistrza, znacząco się rozwinęła. Widać to na każdym kroku. Inwestycje, na które czekaliśmy od dawna, były i są nadal realizowane zarówno na terenie miasta, jak i w sołectwach.

To dopiero początek zmian, zwłaszcza jeśli chodzi o tereny sołectw.

Nasza Gmina zasługuje na jeszcze więcej!

Z poważaniem

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Burmistrz Kartuz

A K T U A L N O Ś C I

D Z I A Ł A L N O Ś Ć          S A M O R Z Ą D O W A

K O N T A K T

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz.

KWW Zrzeszeni dla Kaszub

mg@golunski.eu

ul. Kościerska 16

83-300 Kartuzy

M A S Z   P Y T A N I E ?

© KWW Zrzeszenie dla Kaszub 2018